ถามแพทย์

 • รบกวนแปลผลการตรวจ CT Scan ของหน้าท้องส่วนบน ดังแนบ

 •  Littlediary
  สมาชิก

  Lower thorax: Minimal left pleural effusion.

  Liver: Normal size and parenchymal enhancement. No focal lesions. The HV and MPV are patent.

  Gallbladder and bile ducts: No radiopaque stone is seen. No CBD or IHD dilatation.

  Pancreas, spleen and adrenal: Unremarkable.

  Kidneys and proximal ureters: Normal size and parenchymal enhancement. No stone, hydronephrosis or solid mass.

  Bowel and mesentery: No distension or wall thickening.

  Lymph nodes: No enlargement.

  Peritoneum, retroperitoneum and abdominal wall: No free fluid or free air.

  Vessels: Unremarkable.

  Bony structures: Irregular endplate of T9/10 and T11/12 disc.

   

  Conclusion:

  -      Irregular endplate of T9/10 and T11/12 disc. Concerning for spondylodiscitis. Please correlate with history and clinical.

  -        Minimal left pleural effusion.

  -        Unremarkable liver.

  Littlediary  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณLittlediary

  จากผลดังแนบเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของหน้าท้องส่วนบน

  ผลอ่านว่าตรงช่วงหน้าอกส่วนล่าง มีน้ำในปอดข้างซ้ายเล็กน้อย

  ตับ ขนาดปกติ เนื้อตับปกติ ไม่มีก้อนให้เห็น ท่อน้ำดีในตับไม่มีการอุดตัน

  ถุงน้ำดีและท่อน้ำดี ไม่มีนิ่ว ไม่มีการขยายตัวออกของท่อน้ำดี

  ตับอ่อน ม้าม ต่อมหมวกไต ปกติ

  ไตและท่อไตส่วนบน ขนาดปกติ เนื้อไตปกติ ไม่มีนิ่ว ไม่มีก้อน

  ลำไส้ ไม่มีการขยายตัวหรือผนังที่หนา

  ต่อมน้ำเหลือง ไม่โต

  ช่องท้อง ไม่มีน้ำในช่องท้อง ไม่มีอากาศที่มากผิดปกติ

  เส้นเลือด ไม่พบความผิดปกติ

  กระดูก มีกระดูกที่ไม่สม่ำเสมอตรงบริเวณกระดูกอกชิ้นที่ 9 ต่อ 10 และชิ้น 11 ต่อ 12

  โดยสรุป

  - มีกระดูกที่ไม่สม่ำเสมอตรงบริเวณกระดูกอกชิ้นที่ 9 ต่อ 10 และชิ้น 11 ต่อ 12 อาจเป็นภาวะกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกอักเสบติดเชื้อ แต่ต้องประเมินผลร่วมกับอาการทางคลินิกด้วย

  -มีน้ำในช่องปลอดซ้ายเล็กน้อย

  -ตับปกติ

  แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรง เพื่อตรวจเพิ่มเติมและติดตามอาการต่อเนื่องต่อไป