ถามแพทย์

 • รบกวนแปลผล CT scan

 •  Wicha Chapukdee
  สมาชิก

  Contiguous axial was performed through the base of skull and the rest whole brain without contrast administration.

  The study reveals extra-axial hypo-hyperdense cresent shape lesion at right cerebral hemisphere, about 1.7 cm in thickness.

  There is normal attenuation of  brain parenchyma without focal lesion.

  Normal cerebal cortical sulci and gyri are seen.

  There is normal attenuation of  brain parenchyma without focal lesion.

  Normal cerebal cortical sulci and gyri are seen.

  There is normal attenuation of  brain parenchyma without focal lesion.

  Normal cerebal cortical sulci and gyri are seen.

   

   

   สวัสดีค่ะ คุณ Wicha Chapukdee

  การแปลผลอ่าน CT นี้ แพทย์ที่ดูแลจะสามารถแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องแก่คนไข้ได้มากที่สุดนะคะ

  จุดหลักที่พบความผิดปกติ คือด้านส่วนของเยื่อหุ้มสมองฝั่งขวาค่ะ

  แนะนำคุณ Wicha Chapukdee สอบถามรายละเอียดของโรคหรือภาวะความผิดปกติกับแพทย์ที่ดูแลอีกทีนะคะ