ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ ใส่ถุงยางกลับด้าน รู้ตัวเลยกลับมาใส่ด้านที่ถูก จะทำให้ท้องไหม

  •  Sran Pond Sitthimongkol
    สมาชิก
    มีพสพ.ครั้งแรกโดยสวมถุงเสร็จแล้วล้างอวัยวะด้วยน้ำประปา แล้วจะต่อรอบที่สองแต่ใส่ถุงยางกลับด้านจึงพลิกมาใส่ให้ถูก สอบถามว่าด้านที่สัมผัสอวัยวะไปแล้วเมื่อกลับด้านจะอยู่ด้านนอกแล้วมีพสพ.จะส่งผลไหม

    คุณ SSSSSSSs

    การล้างด้วยน้ำประปา อาจเอาอสุจิออกหมด แต่การใส่ถุงไปแล้ว ตอนที่ใส่อาจมีอสุจิทีหลงค้างตรงกระเปาะ ท่อปัสสาวะ หรือ ในน้ำหล่อลื่นอยู่  แล้วเกิดออกมาติดกับถุงด้านใน เมื่อพลิกกลับด้าน โอกาสที่จะชักนำให้ตัวอสุจิเข้าไปใน ช่องคลอดก็มีสูงได้ครับ   โอกาสท้องตาม ทฤษฏีมีได้ครับ แต่คงน้อยมากครับ   ถ้ากังวลมากลองซื้อชุดทดสอบการตั้งครรภ์มาตรวจก่อนก็ได้ครับจะได้หายกังวลใจ