ถามแพทย์

 • เป็นความดันโลหิตสูงมา 4 ปี หมอปรับยาให้ ทานได้ 6 วัน มีอาการหัวใจเต้นเร็ว นอนหลับยาก ควรทำอย่างไร

 •  Nutanong Tudbuakhum
  สมาชิก
  เป็นความดันโลหิตสูงมา4ปี ปัจจุบันหมอให้กินยา Atenolol และ Losartan อย่างละ 1 เม็ดหลังอาหารเช้าและกินNapaline 1แคปซูลหลังอาหารเย็นแต่ความดันโลหิตก่อนกินยามื้อเย็นสูงถึง160/90 และมีอาการใจเต้นเร็วนอนหลับยาก(กินยาชุดนี้ได้ประมาณ6วัน)ควรทำอย่างไรดีคะตอนนี้เครียดมาก

  สวัสดีคะคุณ Nutanong Tudbuakhum

  เรียนอย่างนี้นะค่ะ ยาความดันโลหิตสูงที่รับประทาน 

   Atenolol  เป็นยาที่ช่วยลดการเต้นของหัวใจ ร่วมกับการลดความดันโลหิตสูง 

  Losartan เป็นยาที่ลดเรื่องของการสร้างสารที่ทำให้เส้นเลือดหดตัว ทำให้เส้นเลือดไตขยายตัวทั้งทางเข้าและทางออก เป็นหลักการในการลดความดันโหลิตสูง 

  Napaline  เป็นยาที่ลดความดันด้วยการยั้บยั้งการเข้าออกของเกลือแร่ค่ะทำให้หัวใจบีบตัวช้าลงค่ะ

  ต้องเรียนอธิบายอย่างนี้นะค่ะ ถ้ามีเรื่องของการกดการทำงานของหัวใจมาก อาจจะทำให้ความด้นโหลิตสูงได้ค่ะ เนื่่องจากร่างกายพยายามที่จะชดเชยเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ช้าลงค่ะ 

  ตอนนี้หมอคงแนะนำให้รีบพบแพทย์ก่อนนะค่ะ