ถามแพทย์

 • การตรวจ hiv ด้วย anti hiv กับ hiv antigen ต่างกันอย่างไร

 •  Stepdary
  สมาชิก
  เวลารับเลือดจากทาง รพ. เขาบอกว่ามีการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีนี้ อยากทราบว่า ถ้าไม่ใช่ ศูนย์บรืจาคโลหิต ของสถากาชาด เป็นศูนย์บริจาคโลหิตอื่นๆ จะตรวจเลือดทุกถุงด้วยวิธี nat หรือเปล่าครับ รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยครับ
  Stepdary  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณStepdary

  การตรวจว่ามีการติดเชื้อ hiv หรือไม่นั้น สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การตรวจเชื้อ hiv เองเลยหรือที่เรียกว่าตรวจว่า hiv antigen วิธีนี้จะตรวจยากและมีค่าใช้จ่ายสูง จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยม ผลแน่นอนภายใน 7-10 วันหลังมีความเสี่ยง หรือการตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ hiv หรือที่เรียกว่าตรวจหา anti hiv ให้ผลแน่นอนมากกว่า 99% ที่ 3 เดือน ถ้าตรวจที่ช่วง 1 เดือนในบางคนภูมิต่อเชื้ออาจจะยังไม่ขึ้น หรือตรวจทั้งภูมิคุ้มกัน hiv กับเชื้อไปร่วมกัน จะให้ผลที่แน่นอนที่ประมาณ 14-21 วันหลังมีความเสี่ยง

  โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ HIV (nucleic acid test = NAT) จะสามารถตรวจพบเชื้อได้ภายใน 7-28 วันหลังรับเชื้อ แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องไปยืนยันว่าไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ hiv ก็คือไม่ได้ติดโรค ที่ 3 เดือนหลังมีความเสี่ยงทุกราย อันนี้เป็นการตรวจเพื่อยืนยัน

  การบริจาคเลือดจะมีการตรวจหาเชื้อ hiv ด้วย anti hiv เป็นหลักซึ่งจะให้ผลแน่นอนที่ 3 เดือนหลังมีความเสี่ยง จึงจะมีการถามประวัติเสี่ยงย้อนหลังไป 3 เดือนด้วย แนะนำว่าถ้ายังไม่สบายใจ ควรไปตรวจยืนยันหลังมีความเสี่ยงครั้งสุดท้ายไปเกิน 3 เดือนแล้วอีกครั้ง