ถามแพทย์

 • มีกระโหลกร้าว แพทย์ให้หยุดดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิต ถ้าทำไม่ได้ จะเป็นอะไรไหม

 • กระโหลกร้าว ไม่ได้ผ่าหมอให้แผลสมานเอง หมอห้ามกินเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตลอดชีวิต ยังงี้ถ้าผมไม่ปฏิบัติตาม จะเกิดอะไรมั้ยครับ
  บิ๊ก กรุดทอง  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ บิ๊ก กรุดทอง

  ภาวะกะโหลกร้าวดังกล่าวมาน่าจะเกิดตามหลังการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์หรือไม่

  จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เป็นแผลขนาดใหญ่หรือรุนแรงจนการดื่มแอลกอฮอล์เป็นข้อห้ามที่อาจทำให้การสมานแผลเป็นไปได้ช้า ก็ไม่น่าจะมีข้อห้ามในการดื่มแอลกฮอล์ คือสามารถดื่มได้เป็นครั้งคราวหรือในปริมาณที่พอดี แต่อย่างไรก็ตาม หากมีประวัติล้มบ่อยๆจากการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ขาดสตินั้น แพทย์อาจจะแนะนำให้หยุดปัจจัยเสี่ยงนี้เพื่อไม่ให้ล้มซ้ำๆและมีกะโหลกร้าวหรือเลือดออกในสมองที่รุนแรงตามมาได้หลังจากนี้