ถามแพทย์

  • ยา AMOXI T.O.500 คนท้องกินได้ไหม

  •  บิวว วว
    สมาชิก
    ยา AMOXI T.O.500 คนท้องกินได้มั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ บิวว วว,

                      ยา Amoxi คือตัวยา amoxicillin ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม pregnancy category B  ตามการจัดกลุ่มยาของคณะกรรมการอาหารและยาในหญิงตั้งครรภ์ (FDA pregnancy category) ซึ่งยาในกลุ่มนี้ ได้มีการศึกษาในสัตว์ พบว่าไม่มีความเสี่ยงในการทำให้เกิดความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์สัตว์ แต่ไม่มีการศึกษาในมนุษย์ ดังนั้นยาที่จัดอยู่ในประเภทนี้ สามารถใช้ในสตรีมีครรภ์ได้อย่างค่อนข้างปลอดภัยในระดับหนึ่ง ดังนั้น หากมีข้อบ่งชี้ที่จำเป็นต้องทานยานี้ ก็สามารถทานตามคำสั่งของแพทย์ได้ และเมื่ออาการหายแล้ว ก็ให้หยุดทานยาไปค่ะ แต่หากไม่มีข้อบ่งชี้ที่จะต้องทานยา ก็ไม่ควรทานไปโดยไม่จำเป็นค่ะ