ถามแพทย์

 • กินน้ำผึ้งเเละน้ำเย็น หลังจากนั้น 2 วันมีไอ เจ็บคอ จมูกตัน เมื่อยเนื้อตัว กลืนน้ำลายไม่สะดวก เเละเสียงขึ้นจมูก

 •  Natthapat Techapornhiran
  สมาชิก
  กินน้ำผึ้งเเล้วเจ็บคอเเละกอนน้ำเย็น หลังจากนั้น2วันมีอาการ ไอ เจ็บคอ จมูกตันค้าง เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว กลืนน้ำลายไม่สะดวก เเละเสียงขึ้นจมูกครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Natthapat Techapornhiran,

                    อาการไอ เจ็บคอ คัดจมูก เมื่อยเนื้อตัว เสียงขึ้นจมูก อาจเกิดจาก 

               1.ไข้หวัด ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส อาการจะเป็นไม่รุนแรง สามารถหายได้เองใน 1 สัปดาห์ 

                2.ไข้หวัดใหญ่ อาการจะรุนแรงกว่าไข้หวัด แต่ก็สามารถหายได้เอง แต่อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า เช่น ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เป็นต้น

                3. คอหอยหรือทอนซิลอักเสบ จะมีไข้สูง เจ็บคอมาก กลืนได้ลำบาก คอแดง หรือทอนซิลบวมโตแดง มีจุดหนองที่ทอนซิล 

                4. ติดเชื้อโควิด 19 จะทำให้มีอาการคล้ายไข้หวัดได้

                ในเบื้องต้น แนะนำควรตรวจหาการติดเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK ดูก่อน หากตรวจพบ ก็ควรรีบไปรับการรักษายังโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิการรักษาอยู่ และควรแยกตัวจากผู้อื่น หยุดการไปทำงานก่อน

                แต่หากตรวจไม่พบ และอาการเพิ่งเป็นมาไม่กี่วัน ไม่มีไข้สูง อาจดูแลรักษาตนเองไปก่อน  ได้แก่ การดื่มน้ำเปล่ามากๆ งดน้ำเย็น งดทานน้ำแข็ง พักผ่อนเยอะๆ งดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการโดนลม โดนฝน และการอยู่ในที่ที่อากาศเย็น ทานยาบรรเทาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ แก้ปวดเมื่อย ได้แก่ พาราเซตามอล ไอบูโพรเฟน เป็นต้น ยาลดอาการคัดจมูก เช่น pseudoephedrine, phenylephrine เป็นต้น ยาช่วยลดอาการไอ เช่น dextromethorphan

                  แต่หากอาการเจ็บคอเป็นมาก จนกลืนได้ลำบาก หรือมีไข้สูง แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ