ถามแพทย์

 • ตรวจไวรัสอักเสบ บี หลังมีความเสี่ยงมา 85 วัน ผลแอนติเจนและแอนติบอดี้เป็นลบ ต้องตรวจซ้ำไหม

 •  eath 123
  สมาชิก

  สวัสดีครับ ผมไปตรวจ ไวรัสตับ บี หลังมีความเสี่ยงที่คิดว่าจะติดโรคนี้ ที่ 85 วัน หลังเสี่ยง โดยเป็นการตรวจ AG ผลออกมาเป็นลบ และตรวจภูมิ TITRE อยู่ที่ 0 MLU/ML (ไม่มีภูมิ) ผมจำเป็นต้องไปตรวจซ้ำอีกไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ eath 123,

                       การตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี จะใช้วิธีการตรวจเลือดหาส่วนประกอบของเชื้อ  (HBsAg) โดยมีโอกาสเริ่มตรวจพบได้ที่ 1 สัปดาห์ แต่บางรายอาจนานถึง 9 สัปดาห์ (63 วัน) ดังนั้น หากตรวจที่ 85 วันหลังไปมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อมา แล้วผลเป็นลบ ก็แสดงว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  และไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำอีกค่ะ

                      ส่วนการตรวจหาภูมิคุ้มกัน หรือแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb) แล้วพบว่าไม่มีภููมิคุ้มกันขึ้น แสดงว่าไม่เคยติดเชื้อมาก่อน และไม่เคยฉีดวัคซีน ดังนั้น แนะนำควรไปฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีป้องกันไว้ค่ะ