ถามแพทย์

  • หลังรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จะตรวจเลือดได้เมื่อไหร่

  •  jooby
    สมาชิก
    สามารถตรวจเจอเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้ภายในกี่วันหลังการรับเชื้อ

    สวัสดีค่ะ คุณ jooby,

                          การตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี จะใช้วิธีการตรวจเลือดหาส่วนประกอบของเชื้อ  (HBsAg) โดยมีโอกาสเริ่มตรวจพบได้ที่ 1 สัปดาห์ แต่บางรายอาจนานถึง 9 สัปดาห์ (63 วัน) ดังนั้น หากใหห้แน่นอน ก็ควรตรวจที่ 9 สัปดาห์หลังจากไปมีความเสี่ยงในการติดเชื้อมาค่ะ