ถามแพทย์

 • เป็นไวรัสตับอักเสบบี ถ้ากินยาต้านไวรัส ตับจะอักเสบมากขึ้นไหม

 •  Nakkarin
  สมาชิก
  เป็นไวรัสตับอักเสบบี กินยาต้านไวรัส ตับจะอักเสบไหมครับ
  Nakkarin  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Nakkarin

  โรคไวรัสตับอักเสบบีเป็นโรคที่มีการติดเชื้อไวรัสของตับ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBV) การติดเชื้อนี้อาจนำไปสู่โรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อตับและชีวิตได้ เช่น ตับวาย ตับแข็ง และมะเร็งตับ โดยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางสารคัดหลั่งที่มาจากร่างกาย เช่น ติดต่อได้ทางเลือด (การรับเลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด) ติดต่อผ่านเข็มฉีดยา การฝังเข็ม หรืออุปกรณ์ที่มีเชื้อปนเปื้อน หรือติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ทางสารคัดหลั่ง

  โดยการรักษานั้น ถ้าปริมาณไวรัสมีมาก ร่วมกับมีความผิดปกติของค่าการทำงานของตับ มักจะต้องได้รับยาต้านไวรัส เพื่อกดปริมาณไวรัสไม่ให้ทำลายตับ จนกลายเป็นตับแข็งหรือตับวาย

  โดยการรับประทานยาต้านไวรัส ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ และระหว่างกินยาจะมีการติดตามค่าการทำงานของตับและค่าปริมาณไวรัสเป็นระยะ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสที่จะทำให้ตับอักเสบนั้นเกิดได้น้อย แต่การไม่กินยาเมื่อมีข้อบ่งชี้อาจทำให้ไวรัสเติบโตจนไปทำลายตับได้ค่ะ