ถามแพทย์

 • ไวรัสตับอักเสบบี

 •  Jit Tungkaela
  สมาชิก

  รู้ว่าเป็นตอนื้องลูกสาวค่ะ มียารักษาไหมค่ะ แล้วเสี่ยงเป็นมะเร็งตับไหมค่ะ ตอนนี้กินยาต้านไวรัสอยู่ค่ะ

  Jit Tungkaela  Jit Tungkaela
  สมาชิก

  Jit Tungkaela
  Jun 06, 2018 at 10:56 PM

  รู้ว่าเป็นตอนท้องลูกสาวค่ะ มียารักษาไหมค่ะ แล้วเสี่ยงเป็นมะเร็งตับไหมค่ะ ตอนนี้กินยาต้านไวรัสอยู่ค่ะ

   

  Jit Tungkaela  Jit Tungkaela
  สมาชิก

  Jit Tungkaela
  Jun 06, 2018 at 10:56 PM

  รู้ว่าเป็นตอนท้องลูกสาวค่ะ มียารักษาไหมค่ะ แล้วเสี่ยงเป็นมะเร็งตับไหมค่ะ ตอนนี้กินยาต้านไวรัสอยู่ค่ะ