ถามแพทย์

 • เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี มีผลตรวจ ช่วยอธิบายหน่อย

 •  sanit.bual
  สมาชิก

  ผมเป็นไวรัสตับอักเสบบี  พาหะ  แต่ล่าสุดหมอแจ้งผลว่าไม่มีเชื้อไวรัส  จึงสั่งเจาะเลือดเพื่อหาภูมิ  ผลเลือดออกมาดังนี้    จึงอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายผลเลือดด้วยครับ

   

  HBsAg(CLIA)               :             1.60               S/CO

   

  HBsAg(CLIA)               :     Positive

   

  Anti  HBs                      :             2.1           L    mIU/mL

   

  Anti  HBs                      :     Positive 

  สวัสดีค่ะ คุณ sanit.bual,

                    การตรวจหา hepatistis B surface antigen (HBsAg) มีทั้งแบบตรวจหาเชิงปริมาณ(quantitative assay) และเชิงคุณภาพ (qualitative assay) หากโดยเป็นการตรวจเชิงคุณภาพ จะรายงานแค่ผลว่าเป็น negative หรือ positive ไม่มีหน่วยที่แสดงเป็นจำนวนออกมา โดยจะให้ผล positive เมื่อวัดสัญญาณจากการตรวจ (signal-to-cutoff ratio = S/CO) ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ดังนั้นหากวัด S/CO ได้ 1.6 ถือว่ามีผล positive 

                     ส่วนการตรวจหา Anti-HBs (hepatitis B surface antibody) จะเป็นการตรวจเชิงปริมาณ โดยหากค่ามากกว่า 10 mIU/ml จึงจะถือว่ามีผล positive แปลว่ามีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แต่หากวัดได้แค่ 2.1  mIU/ml ก็น่าจะเป็นผล negative มากกว่า

                      ดังนั้น แนะนำว่าควรลองตรวจซ้ำดูอีกครั้ง หากยังคงพบค่า HBsAg positive ก็ต้องตรวจซ้ำที่ 6 เดือนอีกครั้งค่ะ