ถามแพทย์

 • ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์นานหลายเดือน พอกลับมาใส่รู้สึกปวด ต้องทนไปหรือต้องไปทำใหม่

 •  Rinrin
  สมาชิก
  เนื่องจากไปผ่าฟันคุด และ ผ่าตัดกะพุ้งแก้มมา ทำให้ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์เป็นเวลาหลายเดือนมากๆ พอกลับมาใส่ละรู้สึก เจ็บและปวด ควรทนไปจนกว่าฟันจะกลับมาเข้าที่ ตรงนี้จะมีผลอะไรไหคะ หรือควรไปทำรีเทนเนอ์ใหม่ดีคะ

  คุณ Rinrin

  การผ่าฟันคุดและกระพุ้งแก้ม อาจทำให้การเรียงตัวของฟัน ผิดไปจากเดิมได้  ดังนั้นเมื่อคุณกลับมาใส่ใหม่จึงไม่กระชับเหมือนเดิม  จึงมีแรงกดดันต่อฟันมากขึ้น เลยรู้สึกปวด

  คำแนะนำควรกลับไปพบทันตแพทย์ที่เคยจัดฟันไว้ให้ครับ เพื่อทำการใส่ให้ไหม่ แพทย์จะหา retainer ที่เหมาะสมให้ครับ