ถามแพทย์

  • ไม่ได้ฝังยาคุมกำเนิดภายใน 5 วันแรกของประจำเดือน มีผลต่อประสิทธิภาพไหม

  •  zaza5665
    สมาชิก
    ไม่ได้ฝังยาคุมกำเนิดภายใน 5 วันแรกของประจำเดือน มีผลอะไรต่อประสิทธิภาพยาฝังไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ zaza5665,

                      การฝังยาคุมกำเนิดนั้น ควรฝังภายใน 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาฝังจึงจะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที แต่หากเลย 5 วันไปแล้ว ก็ยังสามารถฝังได้ เพียงแต่ในช่วงก่อนหน้านั้น คือตั้งแต่มีประจำเดือนมา ต้องไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มาก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นก่อนการฝังยาคุม และหลังจากฝังยาไปแล้ว ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ เพื่อรอให้ยาออกฤทธิ์ก่อนค่ะ