ถามแพทย์

 • ได้ยา klacid ทาน แต่ทานยา pep อยู่ (teno-em และ edurant) สามารถทานคู่กันได้หรือไม่

 •  eyeeye
  สมาชิก
  คือผมไม่สบายละไม่พบหมอ ได้ยา klacid 500mg มา พอดีผมทานยา pep อยู่ด้วย (tenof em และ edurant) ไม่สามารถทานคู่กันได้หรือไม่ครับ มีผลข้างเคียงอะไรรึเปล่า

  สวัสดีค่ะ คุณ Eyeeye,

                         ยา edurant หรือ rilpivirine จะใช้เอนไซม์ cytochrome P450 IIIA4 (CYP3A4) ในกระบวนการเมตาบอลิซึม ส่วนยา Klacid หรือ clarithromycin จะไปยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4 ดังนั้น จึงอาจมีผลต่อระดับยาในกระแสเลือดได้ ดังนั้น ควรทานยา Klacid ในระยะเวลาเพียงสั้นๆ หรือเปลี่ยนไปใช้ยาชนิดอื่น 

                          ส่วนยา Teno-em ประกอบด้วย tenofovir และ emtricitabine ซึ่งไม่ได้ใช้เอนไซม์ cytochrome P450 IIIA4 (CYP3A4) ในกระบวนการเมตาบอลิซึม การทานยา Klacid จึงไม่มีผลต่อยาตัวนี้