ถามแพทย์

 • ไปถอนฟันมาประมาณ4วันแล้ว แต่ยังไม่หายปวด บวมเล็กน้อย สามารถกินยาอะไรได้บ้าง

 •  Yo Chaiyo
  สมาชิก
  ไปถอนฟันกรามมาประมาณ4วันแล้วแต่ยังไม่หายปวด ปวดไม่ค่อยมากค่ะ ยังมีบวมนิดหน่อย สามารถกินยาพวกอะม๊อกซี่แก้อักเสบ แล้วก็พวกไอโบรเฟน พอนสแตน ได้ไหมคะ
  Yo Chaiyo  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Yo Chaiyo

  การถอนฟันเป็นการทำหัตถการชนิดหนึ่งที่มีแผลในช่องปาก โดยปกติอาจมีเลือดไหลหลังทำการถอนฟันได้ภายใน 24 ชั่วโมงแรก แพทย์มักใช้ผ้าก๊อซสะอาดอุดบริเวณแผลไว้ อาการปวดบริเวณที่ถอนฟัน จะเกิดตามหลังการถอนฟันได้ แต่ควรจะหายภายใน 48-72 ชั่วโมง หากอาการดังกล่าวเป็นนานกว่านั้น อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น เช่น มีการติดเชื้อที่แผล มีภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติ เป็นต้น และแผลจะสมานกันดีภายในประมาณ 1-2 สัปดาห์ ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน

  จากที่กล่าวมา ถ้าถอนฟันมาภายใน 1 สัปดาห์แรก อาจจะยังมีอาการปวดได้เป็นปกติ แต่แนวโน้มควรจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ อาจจะยังบวมได้เช่นกัน ซึ่งในระหว่างนี้สามารถรับประทานยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบเช่นไอบูโพรเฟน หรือพอนสแตนดังกล่าวมาได้ 

  สังเกตอาการค่ะ ถ้าเวลาผ่านไป แต่ยังปวด บวม ที่มีแนวโน้มมากขึ้น มีเลือดหรือหนองที่แผล ควรกลับไปพบทันตแพทย์ที่ดูแลเพื่อประเมินแผลดูอีกครั้ง