ถามแพทย์

 • การกินยาคุม คือการยับยั้งการตกของไข่ ใช่หรือไม่

 • อยากทราบการยับยั้งการตกไข่คะ คือทานยาคุมแผงที่2 มีพสพ.ช่วงเช้าก่อนจะกินยาเม็ดที่16 หลั่งใน อยากทราบว่ายาคุมยับยั้งการตกไข่ยังคะ แล้วถ้ามีพสพ.ใช่ช่วงตกไข่ จะท้องไหม กินยาคุมทุกวัน
  จิรัชญา ผงพิลา  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ จิรัชญา ผงพิลา

  กลไกการทำงานของยาคุมแบบแผงนั้น คือการให้ฮอร์โมนทดแทนจากภายนอกเข้าไปควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในร่างกาย คือร่างกายพอมีฮอร์โมนขึ้นสูงจะกระตุ้นให้เกิดการเติบโตของไข่ และมีการตกไข่เมื่อระดับฮอร์โมนลดต่ำลงมา แต่กรณียาคุมนี้ฮอร์โมนเพศจะสูงอยู่ตลอด ไม่ลดลง ไม่เป็นไปตามกลไกของร่างกายปกติ จึงทำให้ไม่เกิดการตกไข่ในช่วงกลางรอบเดือนค่ะ

  ดังนั้นถ้ากินยาคุมอยา่งสม่ำเสมอ กินจนครบแผง จะไม่มีการตกไข่ การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ใช้ยาคุมกำเนิดอยู่ แทบจะไม่มีโอกาสทำให้ตั้งครรภ์ค่ะ