ถามแพทย์

 • ไขกระดูก

 •  Earn Anidsa
  สมาชิก

  อยากทราบ การเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก กรุ๊ปเลือดจะเปลี่ยนเป็นกรุ๊ปเดียวกับผู้บริจาคไหมคะ

  ถ้าเปลี่ยนเป็นกรุ๊ปเดียวกันเพราะอะไรคะ

  ถ้าไม่เป็นกรุ๊ปเดียวกันเพราะอะไรคะ

  Earn Anidsa  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณEarn Anidsa

  การปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาโรคเลือดบางชนิด เช่น โรคไขกระดูกฝ่อ ไขกระดูกทำงานผิดปกติ และมะเร็งระบบเลือดต่างๆ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูกระบวนการสร้างเม็ดเลือดในร่างกาย

  โดยการปลูกถ่ายไขกระดูกนั้น เป็นตำแหน่งที่จะเปลี่ยนชนิดของเม็ดเลือดแดงในร่างกาย จึงมีโอกาสที่ผู้รับบริจาคไขกระดูกจะเปลี่ยนกรุ๊ปเลือดไปเป็นกรุ๊ปเดียวกับผู้บริจาคได้ในที่สุดค่ะ แต่ไม่จำเป็นต้องเกิดในทุกคนที่ทำการปลูกถ่ายไขกระดูก