ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ ใส่ถุงยาง ไม่แน่ใจว่าหลั่งในไหม ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหม

 •  NGift Piyachat
  สมาชิก
  มี พสพ.แต่ป้องกันไม่แน่ใจว่าหลั่งในไหมควรทำยังใงค่ะ ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ NGift Piyachat,

                      หากมีเพศสัมพันธ์ โดยใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างถูกต้อง ถุงยางไม่มีการฉีกขาดหรืดรั่วซึม ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์เพียง 2% ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินไป แต่หากใช้ถุงยางอนามัยไม่ถูกต้อง เช่น ถุงยางหมดอายุ ใช้ขนาดที่ไม่พอดีกับอวัยวะเพศชาย ใช้ซ้ำหลายครั้ง ใส่ถุงยางอนามัยซ้อนกัน ใช้ทาวาสลีนหรือผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันลงบนถุงยาง การไม่รีบดึงอวัยวะเพศออกก่อนที่จะเกิดการอ่อนตัวลง เป็นต้น หรือมีการฉีกขาดรั่วซึม ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากขึ้น ในกรณีนี้ ก็อาจพิจารณาทานยาคุมฉุกเฉินไปค่ะ โดยควรรีบทานให้เร็วที่สุดหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

                       หากจะมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ และกังวลเรื่องการตั้งครรภ์ ก็ควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าถุงยางอนามัย เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด แผ่นแปะคุมกำเนิด เป็นต้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ค่ะ