ถามแพทย์

 • ใส่ถุงยางหลั่งในถุงยางท้องไหม

 •  Chanaphat Ploysuwan
  สมาชิก
  ใส่ถุงยางหลั่งในถุงยางท้องไหมครับพอดีผมเอาถุงยางมาตรวจก็ไม่รั่วครับ
  Chanaphat Ploysuwan  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7