ถามแพทย์

 • ผลตรวจ HBsAg ลดระดับจากการตรวจครั้งก่อน ถือว่าดีขึ้นหรือเปล่า จะต้องไปตรวจเพิ่มไหม

 •  Sudaporn Srijompang
  สมาชิก
  เดิมก่อนที่จะตรวจซ้ำ ใบตรวจแจ้ง HBsAg positive >150 IU/ml ได้ไปตรวจตามคำแนะนำของคุณหมอ ผลที่ได้ใบตรวจแจ้ง HBsAg positive >130 IU/ml และการทำงานของตับปกติ ถือว่าดีขึ้น หรือปล่าวค่ะ แล้วมีโอกาสจะหายเป็นปกติหรือปล่าวค่ะ และมีคำแนะนำตรวจอะไรเพิ่มหรือปล่าวค่ะ

   

  สวัสดีค่ะ คุณ Sudaporn Srijompang

   

  โรคไวรัสตับอักเสบบี สามารถติดต่อได้ทางเลือด, เพศสัมพันธ์ และติดต่อแบบแม่สู่ลูกตอนที่คลอด

   

  ผู้ที่ติดเชื้อนี้มีโอกาสที่จะเกิดโรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง และมะเร็งตับได้

   

  อ่านต่อได้ ..ที่นี่ค่ะ

   

  *ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นเรื้อรังจะไม่มีอาการจนกว่าตับจะเกิดการทำลายรุนแรง โดยอาการของโรคตับแข็งที่เป็นชัดเจนได้แก่ อาการตัวตาเหลือง ท้องโต ขาบวม เป็นต้น

   

  การป้องกัน : อย่าใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น การเจาะหูหรือการสักตามร่างกาย ควรเลือกใช้บริการที่ร้านที่มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเข็มที่ใช้ต้องผ่านการเชื้อแล้ว  หากมีคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งตรวจพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แนะนำให้คนในครอบครัวคนอื่นๆไปตรวจด้วยค่ะ เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค

   

  การรักษา : แพทย์จะพิจารณาตามระยะของโรค โดยระยะเริ่มแรกอาจยังไม่จำเป็นต้องเริ่มยาที่รักษาทันที แต่แพทย์จะนัดติดตามอาการและเจาะเลือดเป็นระยะๆ จนกว่ามีข้อบ่งชี้ในการให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบี

   

  **กรณีของคุณ Sudaporn Srijompang  ตัวเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจะมีโอกาสหายเองได้น้อยค่ะ แนะนำให้ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องตามที่แนะนำในข้างต้นค่ะ