ถามแพทย์

 • ไม่มีความสุข รู้สึกไม่มีความสำคัญกับคนรอบข้าง ต้องการฆ่าตัวตาย ไม่ทราบว่าเป็นโรคซึมเศร้าไหม

 •  Fluke Kirati
  สมาชิก
  รู้สึกผิดหวังท้อกับการใช้ชีวิต ไม่มีความสุขใจ รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความสำคัญความสนใจจากคนรอบข้าง เบื่อ มีความคิดในบ้างครั้งว่า ถ้าตายไปได้คงดีไม่อยากใช้ชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้ว

   สวัสดีคะคุณ Fluke Kirati

  เรียนอย่างนี้นะค่ะ โรคซึมเศร้าเป็นภาวะที่ต้องมีอาการแยกตัวเองของจากสังคม เก็บตัว และมีพฤติกรรมที่ที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย และใจของตัวเอง เช่น พฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไป หรือ พฤติกรรมการนอนที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาการต้องเป็นต่อเนื่องกันเป็นเวลา หกสัปดาห์  และโรคเองอาจจะนำไปสู่ความคิดในการทำร้ายตัวเอง หรือ การฆ่าตัวตายได้ค่ะ

  ดังนั้นตอนนี้ถ้าคุณไม่มีความสุข อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นค่ะ แต่ถ้ามีเรื่องของการคิดฆ่าตัวตายหมอแนะนำให้รีบพบจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้ยาในการรักษาค่ะ