ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์ 9 สัปดาห์ ตรวจไม่พบหัวใจเด็ก จึงยุติการตั้งครรภ์ หากท้องอีก มีโอกาสเกิดแบบเดิมไหม

 •  supak
  สมาชิก
  เราเคยท้องได้ 9 สัปดาห์ เมื่อไปตรวจกลับไม่เจอหัวใจเด็ก เด็กไม่มีการพัฒนาต่อ จึงทำให้ต้องยุติการตั้งครรภ์ หลังจากนั้นคุณหมอแนะนำให้ฉีดยาคุมค่ะ แต่ตอนนี้ไม่ได้ไปฉีด1เดือนแล้ว จึงสงสัยว่า หากเราท้องอีกครั้ง มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Supak,

                        หลังการยุติการตั้งครรภ์ หากได้มีการขูดมดลูก ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันไม่ให้มดลูกเกิดการอักเสบติดเชื้อ และหลังจากนั้น ควรเริ่มหาวิธีคุมกำเนิดทันที เพราะหากมีเพศสัมพันธ์ย่อมมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ และควรงดการตั้งครรภ์ไปก่อนอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น การเกิดการแท้งซ้ำ การที่มารดายังมีภาวะโลหิตจางที่เกิดจากการเสียเลือดจากการขูดมดลูก อาจทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกได้ เป็นต้น

                       ส่วนการที่ตรวจแล้วไม่พบหัวใจเด็ก แสดงว่าเป็นการท้องลม ซึ่งโอกาสในการเกิดซ้ำของท้องลมน้ัน ขึ้นกับอายุของฝ่ายหญิง โดยเมื่อเกิดในท้องแรก ท้องที่สองยังคงมีความเสี่ยงตามอายุเหมือนเดิม แต่หากเกิดท้องลมมาแล้ว 2 ครั้ง ความเสี่ยงครั้งที่สามน้ันจะสูงขึ้นกว่าเดิมมาก เนื่องจากอาจจะไม่ได้เกิดจากไข่ที่ผิดปกติตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียว อาจจะพบว่าฝ่ายหญฺิงหรือชาย เป็นผู้ถ่ายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรมให้กับตัวอ่อน

                       ดังนั้น แนะนำว่าควรรีบหาวิธีคุมกำเนิดไปก่อนค่ะ และควรรออย่างน้อย 3 เดือน จึงค่อยวางแผนการตั้งครรภ์ใหม่ค่ะ