ถามแพทย์

 • อัลตราซาวด์พบอายุครรภ์ 5 สัปดาห์ พบถุงการตั้งครรภ์และถุงไข่แดง จะเป็นท้องลมไหม

 •  pupen_ang
  สมาชิก
  เมื่อวันที่ 4พ.ค.ได้ไปฝากครรภ์คุณหมอซาวด์ทางช่องคลอดพบถุงตั้งครรภ์ขนาด 1ซม. และถุงไข่แดง แต่ยังไม่พบตัวเด็ก คุณหมอแจ้งว่าอายุครรภ์ได้ 5 สัปดาห์ค่ะ จนถึงวันนี้ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เช่น ปวดหน่วง หรือมีเลือดออก และไม่มีอาการแพ้ท้องค่ะ ไม่ทราบว่ากรณีนี้มีโอกาสเป็นท้องลมได้ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ pupen_ang,

                 การอัลตราซาวด์ดูทารกในครรภ์ จะเห็นดังนี้

                 1. อายุครรภ์ที่ 1-3 สัปดาห์ จะตรวจไม่พบอะไร

                 2. อายุครรภ์ที่ 4 สัปดาห์ จะเห็นเยื่อบุผนังโพรงมดลูกมีความหนามากขึ้น อาจเริ่มเห็นถุงการตั้งครรภ์ (gestational sac) แต่จะยังไม่เห็นตัวอ่อนทารก

                 3. อายุครรภ์ที่ 5 สัปดาห์ เห็นถุงการตั้งครรภ์ได้ชัดเจน เริ่มเห็นถุงไข่แดง ซึ่งจะมีขนาดเท่าจุดของปากกา 

                 4. อายุครรภ์ที่ 6 สัปดาห์ จะเริ่มเห็นตัวอ่อนทารก ขนาดประมาณ 1/6 ถึง 1/4 นิ้ว อาจเริ่มเห็นการเต้นของหัวใจของตัวอ่อนทารกได้

                 5. อายุครรภ์ที่ 7  สัปดาห์ เห็นทารกได้ชัดเจน ขนาดประมาณ 1/4 ถึง 1/3 นิ้ว และเห็นการเต้นของหัวใจของทารกได้ชัด 

                 6. อายุครรภ์ที่ 8  สัปดาห์เป็นต้นไป จะเห็นทารกเป็นรูปร่างที่ชัดเจน มีส่วนศีรษะ ลำตัว และแขนขา และค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ ตามอายุครรภ์

                 ดังนั้น หากอายุครรภ์ 5 สัปดาห์ และเริ่มเห็นถุงไข่แดงแล้ว ก็น่าจะเป็นการท้องปกติ ไม่ใช้ท้องลม ซึ่งหลังจากนี้ ก็ควรติดตามดูไปก่อน หากอายุครรภ์มากกว่า 7 สัปดาห์ แต่ไม่พบตัวอ่อน และไม่พบการเต้นของหัวใจจึงจะถือว่าเป็นท้องลม หรือท้องหลอก (blighted ovum) ค่ะ