ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 14 ต.ค. มีเพศสัมพันธ์ 25 ต.ค. หลั่งนอก กินยาคุมฉุกเฉิน จะท้องไหม

  •  Yean Kanyalean
    สมาชิก
    หนูมีประจำเดือนครั้งล่าสุดวันที่14 ตุลา หนูมีพสพ.วันที่ 25 ตุลา (ไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงไข่ตกหรือป่าวค่ะ) ก่อนหน้านั้นมีประจำเดือนวันที่ 12 กันยา วันที่25ตุลาได้มีพสพ.หลั่งนอกค่ะและตอนทำกิจกรรมใส่ไม่สุด หลังจากนั้นได้กินยาคุมฉุกเฉินภายใน 1 ชม. แล้วได้กินเม็ดที่ 2 หลังจากเม็ดที่1 (12ชม.เป๊ะ) อยากทราบว่าจะมีโอกาสท้องมากน้อยแค่ไหนคะ?

    สวัสดีค่ะ คุณ Yean Kanyalean,

                           หากประจำเดือนมาวันที่ 14 ต.ค. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 25 ต.ค. หรือเป็นระยะเวลา 12 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ซึ่งอาจเข้าใกล้วันไข่ตกได้ ดังนั้น โอกาสที่จะตั้งครรภ์ย่อมมีได้ โดยหากได้ใช้วิธีการหลั่งนอก ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4%-22% แต่หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไป โดยทานเม็ดแรกภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ และได้ทานเม็ดที่ 2 หลังจากทานเม็ดแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมง ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% ดังนั้น โอกาสในการตั้งครรภ์จึงถือว่ามีน้อยอยู่ค่ะ