ถามแพทย์

 • โอกาสที่จะท้อง

 •  Pathumwadi Tongtong
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์ก่อนไข่ตก1วัน และมีหลังไข่ตก1วัน โอกาสท้องมีมากน้อยเพียงใดคะ ไข่ตกวันที่7 มีเพศสัมพันธ์ ในวันที่ 2-6-8 มีโอกาสท้องไหมคะ ขอบคุณคะ

  สวัสดีค่ะ Pathumwadi Tongtong,

                         หากคาดการณ์ว่าน่าจะมีไข่ตกในวันที่ 7 ต.ค. การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันที่ 6-8 ต.ค. ก็น่าจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากสุดค่ะ ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 2 ต.ค. โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะมีน้อยกว่าค่ะ

                         ทั้งนี้ หากจะให้แน่นอน ก็ควรใช้วิธีตรวจหาวันไข่ตกช่วย เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกาย การใช้ชุดทดสอบหาฮอร์โมนจากปัสสาวะ เป็นต้น