ถามแพทย์

 • มีภาวะเต้านมโตในผู้ชาย ต้องการรักษา ควรทำอย่างไร

 •  nuknick
  สมาชิก

  เนื่องจากเคยใช้ยา เพื่อกดโฮโมน จนทำให้นมแหลม ขอทราบโรงพยาบาลที่สามารถรักษาได้ ที่เชียงใหม่ และเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาได้

  nuknick  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณnuknick

  ภาวะ Gynecomastia หรือภาวะผู้ชายมีนม เป็นภาวะที่เกิดมีเนื้อเยื่อเต้านมของผู้ชายขยายตัว ทำให้เต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเกิดจากการมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ควบคุมลักษณะความเป็นหญิงที่มากเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ไม่สมดุลกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ควบคุมลักษณะความเป็นชาย

  การรักษาภาวะนี้หลักๆคือยาฮอร์โมนทดแทน ซึ่งใช้ได้ผลดีกับผู้สูงอายุที่มีปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำ กลุ่มยาเซิร์ม อย่างทาม็อกซิเฟน ซึ่งช่วยลดขนาดเต้านมที่โตขึ้นได้ แต่ยาชนิดนี้ไม่สามารถกำจัดเนื้อเยื่อเต้านมที่โตขึ้นออกไปทั้งหมดได้ หรือกรณีที่รักษาด้วยวิธีอื่นมาแล้วไม่ได้ผล ผู้ป่วยมีอาการปวดที่เต้านมอย่างรุนแรง มีอาการกดเจ็บที่เต้านม หรือรู้สึกอายที่เต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้นมาก อาจมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด โดยปัจจุบันมีการผ่าตัดที่ทำให้มีแผลขนาดเล็กเท่านั้นและใช้เวลาไม่นานในการพักฟื้น

  แนะนำการไปตามรพ.ที่มีสิทธิ์การรักษา หรือมีแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ด้านเต้านม หรืออาจปรึกษากับแพทย์ทั่วไปเพื่อคุยประเมินอาการเบื้องต้นดูก่อนได้ ว่าเหมาะที่จะทำการผ่าตัดเลย หรืออาจลองใช้ยาฮอร์โมนดูก่อนค่ะ