ถามแพทย์

 • ไส้เลื่อนขาหนีบ ไส้เลื่อนถุงอัณฑะ ไส้เลื่อนหัวเหน่า เป็นอันเดียวกันไหม

 •  Karnsiri
  สมาชิก

  อ่านหนังสือแล้วงงค่ะ บางที่บอกอันเดียวกัน บางที่บอกคนละโรค

  ไส้เลื่อนขาหนีบ ไส้เลื่อนลงถุงอัณฑะ ไส้เลื่อนหัวหน่าว

   

  รบกวนช่วยตอบหน่อยค่ะ

  สวัสดีครับ คุณ Karnsiri

  ไส้เลื่อนขาหนีบ  ศัพท์แพทย์เรียกว่า Inguinal  hernia ซึ่งแบ่งเป็นสองชนิด คือ Indirect กับ Direct hernia  มีไส้ปูดออกช่องทางขาหนีบมีการติดต่อกับช่องท้องหรือไม่ออก ต้องวินิจฉัยแยกกันเพราะวิธีผ่าตัดไม่เหมือนกัน

  ไส้เลื่อนลงถุงอัณฑะ ศัพท์แพทย์เรียกว่า Inguinal hernia เหมือนกัน แต่เป็นชนิดที่ลำไส้จากช่องท้องลงถุงอัณฑะครับ ไม่ติดคาตรงขาหนีบ  ตามช่องทางที่เปิดไว้ตอนเป็นตัวอ่อนให้ ลูกอัณฑะจากช่องท้องลงไปสู่ถุงอัณฑะ 

  ส่วนไส้เลื่อนหัวเหน่า  เป็นไส้เลื่อนเฉพาะผู้หญิงโดยมาก เพราะไหลผ่านปูดออกช่อง ที่เรียกว่า  Femoral canal จะอยู่ต่ำกว่า ไส้เลื่อนขาหนีบ 

  ที่เรียกชื่อต่างกัน แพทย์ต้องการให้บ่งบอกถึงสาเหตุและช่องทางของไส้เลื่อนที่ผ่านปูดออกมา  จะได้ทำการเย็บซ่อมผนังหน้าท้องได้ถูกคับ  

  สรุปว่า ไส้เลื่อนถุงอัณฑะคือไส้เลื่อนขาหนีบชนิดหนึ่งที่ไหลลงถุงอัณฑะ ส่วนไส้เลื่อนหัวเหน่า เป็นอีกชนิดที่ออกตรงตำแหน่งต่างออกไป