ถามแพทย์

 • ตอนม.6 เคยฉีดวัคซีนโรคหัด หัดเยอรมัน ขึ้นปี1 ก็ฉีดอีก จะเป็นอะไรไหม

 •  Panadda Namsri
  สมาชิก
  ตอนม.6เคยฉีดวัคซีนโรคหัด หัดเยอรมัน เเล้วตอนขึ้นปี1.ก็ฉีดอีก เเบบนี้มีผลกระทบไหมค่ะ
  Panadda Namsri  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Panadda Namsri

  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม นั้นควรฉีด 2 เข็ม เข็มแรกควรให้ระหว่างอายุ 12-15 เดือน และแนะนำให้ฉีดเข็มที่สองระหว่างอายุ 4-6 ปี หรือถ้าฉีดในวัยผู้ใหญ่ควรฉีด 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน

  การฉีดเกินไม่ได้มีอันตรายอะไรค่ะ แต่ไม่จำเป็นต้องฉีดซ้ำๆ แนะนำให้นำสมุดวัคซีนติดตัวเวลาไปพบแพทย์ทุกครั้ง เพื่อไม่ให้มีการฉีดวัคซีนซ้ำซ้อน