ถามแพทย์

  • พ่อของลูกเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว จะส่งผลต่อลูกหรือไม่

  •  Tarika Thipukson
    สมาชิก
    พ่อมีโรคประจำตัวเปนโรคลิ้นหัวใจรั่วส่งผลต่อลูกในท้องแม่ไหมค่ะ
    สวัสดีค่ะ คุณ Tarika Thipukson. โรคลิ้นหัวใจรั่ว สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคลิ้นหัวใจรั่วแต่กำเนิด โรคลิ้นหัวใจรูมาติก โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจนเกิดลิ้นหัวใจรั่ว เป็นต้น. โรคลิ้นใจรั่วส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคติดต่อทางกรรมพันธุ์ ดังนั้นคุณพ่อเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วจึงไม่ได้ติดต่อไปยังลูกได้ค่ะ