ถามแพทย์

  • โรคพุ่มพวง ติดต่อทางน้ำลายหรือการสัมผัสหรือไม่

  •  Marchant Rich
    สมาชิก
    โรคพุ่มพวงติดต่อทางน้ำลายหรือสัมผัสหรือไม่ครับ

    คุณ Marchant 

    เข้าใจว่าคุณถามถึง โรคพุ่มพวง  ที่คนทั่วไปเข้าใจ แต่แพทย์เรียกว่า SLE  ครับ เป็นโรคที่ร่่างกายแพ้ภูมิตัวเอง คือภูมิต้านทานของร่างกายแทนที่จะไปทำลายเชื้อโรคกลับไปทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ จนทำให้เสียหน้าที่ในการทำงาน ได้เช่น ทำให้ไตวาย  ที่ตับ  ที่สมอง หรือระบบต่อมน้ำเหลืองอื่นๆได้  ในที่สุดเป็นมากๆ อาจติดเชื้อจนเสียชีวิตได้ครับ  เนื่องจากไม่ทราบสาเหตุ  จึงคิดว่าไม่สามารถติดต่อกันได้ไม่ว่าจะเป็นสารคัดหลั่งอะไร  น้ำลาย หรือสัมผัส ก็ไม่สามารถติดต่อได้ครับ