ถามแพทย์

  • โรคน้ำคั่งในสมองเดกเล็ก

  • คืออยากทราบว่าประเซนในการรักษาแลวมีโอกาศหายเปนปกติเหมือนเด็กทั่วไปหรือป่าวค่ะถึงจะไม่100%ก้ตามแค่เพียงมีชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นก็พอต่อให้พัฒนาการอาจจะช้ากว่าเด้กคนอื่นบ้างและวิธีดูแลเขาและกระตุ้นเขาอย่างไรบ้างวอนผู้เชียวชาญเมตตาด้วยค่ะเมื่เหนลูกเจบคนเปนแม่ย่อมปวดใจทรมานตาม