ถามแพทย์

  • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถเกิดขึ้นเองได้ไหม ถ้าทั้งคู่ไม่เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงมาก่อน

  •  Sakura Kiki
    สมาชิก
    ถ้าหากแฟนของเราไม่มีความเสี่ยงเหล่านี้ ไม่มีคู่นอนหลายคน(เราเป็นคนแรกของเขา) ไม่ได้ใช้เข็มร่วมกับผู้ติดเชื้อ ไม่มีพันธุกรรมเกี่ยวกับโรคนั้นๆ เราจะมีโอกาสติดเชื้อได้ไหม ถ้าหากไม่ป้องกัน โรคที่ติดต่อจากเพศสัมพันธ์สามารถเกิดเองได้ไหมคะ แล้วไวรัสตับอักเสบบี สามารถเกิดเองได้ไหมคะ

    คุณ Sakura

    โรคบางโรคมีทางติดต่อกันได้หลายทางครับ อาจไม่ใช่จาก พสพ อย่างเดียวก็ได้ เช่น HIV ติดต่อได้จากการให้เลือดคนที่เป็นมาให้คนไม่เป็น ไม่มีเพศสัมพันธ์เลย หรือ เข็มทิ่มต่ำมือ แพทย์ พยาบาล ก็อาจเป็นได้ แม้ ไม่มี พสพ   หรือ หูด นี่ถ้าไม่มีการ พสพ แต่ เอาของเครื่องใช้ของคนเป็นมาใช้ก็อาจเป็นได้ครับ   คงต้องดูเป็นโรคเป็นกรณีไป ซึ่งได้จากการซักประวัติและตรวจร่างกาย คนไข้   ถ้าเป็นโรคโดยไม่มี พสพ  ควรขอข้อมูลจากแพทย์ผู้รักษาดีที่สุดครับ เพราะจะมีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน   แต่ ในโลกความจริง ในสังคมปัจจุบันนี้ บอกว่า ไม่เคยมีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่เคยนอกใจ คบซ้อน  ส่วนใหญ่โกหกทั้งน้้น  ไว้ใจไม่ได้ครับ  ดีที่สุดควร Safe sex คือใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง และ ไม่เปลี่ยนคู่นอน ครับ