ถามแพทย์

 • การเป็นโรคซึมเศร้า จะส่งผลอะไรกับชีวิตบ้าง

 •  Nun Waruwan
  สมาชิก
  อยากรู้ว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากอะไร ส่งผลกระทบอะไรบ้าง

   สวัสดีคะคุณNun Waruwan

  ภาวะซึมเศร้าจะส่งผลต่อตัวของผู้ป่วยเองและบุคคลรอบข้างค่ะ

  ตัวผู้ป่วย

  • จะแยกตัวออกจากสังคม ไม่สามารถเข้ากับสังคมได้ ไม่พยายามเข้ากับสังคมเก็บตัวทำให้อาการยิ่งแย่ลง
  • มีปัญหาด้วยสุขภาพกายร่วมด้วย เช่น นอนไม่หลับ หรือ นอนมากเกินไป ไม่มีสมาธิในการทำงาน หรือ ไม่สามารถทำสมาธิจดจ่อกับงานได้
  • มีภาวะน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงมาก
  • ถ้าเป็นมากอาจจะมีความคิดในการทำร้ายตัวเอง หรือ การฆ่าตัวตาย หรือ การลองทำร้ายตัวอเองได้ค่ะ

  คนรอบข้าง

  • คนรอบข้างที่ไม่เข้าใจภาวะซึมเศร้าเกิดความเข้าใจผิด อาจจะมองคนไข้แล้วคิดว่าไม่มีความตั้งใจทำงาน หรือ เบื่อการทำงาน อาจจะมีการตำหนิทำให้เป็นโทษกับตัวคนไข้มากขึ้น
  • คนรอบข้างอาจจะปล่อยให้คนไข้อยู่คนเดียวเนื่องจากไม่เข้าใจตัวโรคที่เป็น
  • กระทบต่อการทำงานส่วนรวม 

  นอกจากนี้ปัญหาภาวะซึมเศร้ามีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากาภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้คนเกิดภาวะเครียด และมีการท้อแท้ มีภาวะเบื่อหน่าย และเมื่อเป็นซ้ำๆ นาน ๆก็อาจจะพัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ แนะนำว่าถ้ามีรู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองลดลง หรือ คิดว่าคุณค่าของตัวเองลดลงให้รีบปรึกษาผู้ปกครองและขอคำปรึกษาจากจิตแพทย์ต่อไปค่ะ