ถามแพทย์

 • งูสวัดติดต่อได้หรือไม่

 •  fernf
  สมาชิก
  ส่วนตัวยังไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใส มีวิธีป้องกันการอยู่ร่วมกับคนที่เป็นโรคงูสวัดมั้ยคะ โรคงูสวัดนี่สามารถติดต่อได้จากทางลมหายใจหรือป่าว แล้วเผลอกินน้ำแก้วเดียวกับคนที่เป็นโรคงูสวัดจะติดต่อจนเป็นอีสุกอีใสมั้ยคะ

  สวัสดีครับ คุณ fernf

      งูสวัด เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อ ไวรัส varicella zoster ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคอีสุกอีไสก่อนหลังจากนั้นจะซ่อนตัวอยู่ในเส้นประสาท เมื่อร่างกายอ่อนแอก็จะทำให้เกิดโรคงูสวัดขึ้นได้
      ส่วนการติดต่อสามารถติดต่อในคนที่ยังไม่เป็นอีสุกอีไสได้ โดยการสัมผัสผื่นหรือตุ่มหนอง แต่ไม่ติดต่อทางการหายใจเหมือนอีสุกอีไสครับ ดังนั้นสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ปกติครับ
     อย่่างไร็ตามหากคุณยังไม่เคยเป็นอีกสุกอีไส แนะนำให้ไปปรึกษาฉีดวัคซีนป้องกันเพิ่มเติมครับ เนื่องจากหากเป็นในผู้ใหญ่อาจมีอาการรุนแรงกว่าในเด็กได้ครับ