ถามแพทย์

 • อายุ 18 ปี มีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงไหม และถ้าเป็น จะมีโอกาสหายไหม

 •  ฟ๊ะะ' ฟ้าา
  สมาชิก
  ตอนนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไหม เพราะความดันไม่คงทีเลย เป็นคนที่กลัวหมอด้วยค่ะ แล้วก็ตื่นเต้นเวลาไแหาหมอ จึงไม่สามารถยืนยันได้แน่นอน อายุ18ปี มีพันธุกรรม​ที่เป็นความดันโลหิต​สูง จึงอยากทราบว่าจะมีโอกาสหายไหมคะ

   สวัสดีคะคุณ ฟ๊ะะ' ฟ้าา

  เรียนอย่างนี้นะค่ะ ถ้ามีภาวะความดันโลหิตสูง ไม่หายนะค่ะ การรักษาเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนค่ะ

  อ่านเพิ่งเติมได้ที่นี่นะค่ะ

  ความดันโลหิตสูง/ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง