ถามแพทย์

 • แม่ลูกอ่อนให้นมบุตร ฝังยาคุมได้ 2เดือนแล้ว มีเพศสัมพันธ์ หลั่งนอก จะท้องไหม

 • สวัดดีค่ะพอดีเปนประจำเดือนแล้วมีเพศสัมพันธ์ปล่อยนอก ฝังยาคุมจะได้2เดือนแล้ว ให้นมบุตรตลอดเวลา จะท้องไหม
  สุนิตา ทาดี  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ สุนิตา ทาดี

  ในกรณีนี้ถ้าฝังยาคุมมาตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์เกิน 7 วัน ยาน่าจะออกฤทธิ์เต็มที่แล้ว โอกาสตั้งครรภ์มีน้อยมากๆ น้อยกว่า 1% ค่ะ

  ในช่วงที่ใช้ยาคุมแบบฝัง ยาจะมีประสิทธิภาพอยู่ได้ 3-5 ปีขึ้นกับชนิดของยา ในระหว่างนี้สามารถมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ โอกาสตั้งครรภ์มีน้อย และให้นมบุตรได้ตามปกติ