ถามแพทย์

 • แฟนผมมีน้ำนมไหลออกมาข้างเดียวและเจ็บ จะท้องได้ไหม

 • แฟนแฟนผมมีนำ้นมไหลออกมาข้างเดียวและเจ็บหมายถึงอะไรคับ

  สวัสดีค่ะ คุณ อานนท์ ปานนนท์,

                อาการมีน้ำนมไหลจากเต้านมและเจ็บเต้านม อาจเกิดได้จาก

               1. เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกาย ไม่ได้เกิดจากโรค เช่น หลังคลอดบุตร ช่วงเข้าสู่วัยรุ่น หรือการกระตุ้นนวดคลึงบ่อยๆ

              2. เกิดจากการใช้ยาบางอย่าง เช่น  ยารักษาโรคทางจิตเวชต่างๆ เช่น phenothiazine, haloperidol, reserpine, ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน domperidone, การใช้ฮอร์โมน estrogen เสริม, ยาแก้ปวดกลุ่มมอร์ฟีน ยาเสพติดโคเคน และกัญชา การใช้สมุนไพรบางชนิด เช่น ลูกซัด (fenugreek seed) โป๊ยกั๊ก (anise)

              3. เกิดจากเนื้องอกหรือมะเร็งของท่อน้ำนม

              4. เกิดจากโรคต่างๆ ขอกเต้านม เช่น เนื้องอกของต่อมใต้สมอง ไตวาย ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นมะเร็งปอด เป็นต้น แต่จะไม่มีอาการเจ็บของเต้านมร่วมด้วย

             อาการมีน้ำนมไหลนั้นไม่ใช่อาการของคนตั้งครรภ์ค่ะ แนะนำให้สังเกตว่ามีการใช้ยาหรือสมุนไพรหรือฮอร์โมนใดๆหรือไม่ หากไม่มีและไม่ได้เกิดจากการนวดคลึงเต้านมบ่อยๆ แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะ