ถามแพทย์

  • กินยาคุมแบบ 21 เม็ด เหลือยา 3 เม็ด แต่กลับบ้านไปแล้ว ไม่ได้เอายาไปด้วย ควรทำอย่างไร

  • สวัสดีครับพอดีอยากสอบถามว่า แฟนผมกินยาคุมกำเนิดแบบ 21 เม็ด ตอนนี้แผงที่ 2 แล้ว เหลือยาอยู่ 3 เม็ด แต่วันนี้เธอกลับบ้านแล้ว ลืมเอายาไปด้วย ควรเริ่มกินต่อไปยังไงดีครับ

     สวัสดีค่ะ คุณ panelopy phistop,

                          หากเป็นยาคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ด และไม่ได้นำยาคุมไปทานต่อ แนะนำควรรีบไปซื้อยาคุมกำเนิดแผงใหม่ยี่ห้อเดิม มาทานต่ออีก 3 วัน (จนครบ 21 วัน) และให้เว้น 7 วันเหมือนเดิม แล้วซื้อยาคุมแผงใหม่ทานต่อไปค่ะ

                          แต่หากไม่สามารถหาซื้อยาคุมกำเนิดมาทานต่อได้ทันที ก็ควรรอให้ประจำเดือนมา แล้วรีบหาซื้อยาคุมกำเนิดแผงใหม่มาทาน โดยไม่ควรเว้นระยะมากกว่า 7 วันนับจากวันที่ทานเม็ดสุดท้ายไปแล้วค่ะ

                          แต่หากจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อีก ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อยาคุมแผงใหม่มาทานต่อไปค่ะ