ถามแพทย์

 • แพทย์จะตรวจพบต้อหินชนิดเรื้อรั้งหรือชนิดมุมเปิดได้อย่างไร

 •  Janesss
  สมาชิก
  ตามหัวข้อเลยค่ะ แพทย์จะตรวจพบได้จากเครื่องมืออะไร จากการขยายม่านตาส่องดูจอประสาทอย่างเดียว หรือตรวจร่วมกับการวัดลานสายตาด้วย

  สวัสดีค่ะ คุณ Janesss

  จากที่สอบถาม การตรวจต้อหินสามารถทำได้โดย ใช้เครื่องมือที่ชื่อ โทโนมิเตอร์ (Tonometer) เพื่อใช้วัดความดันในลูกตา โดยความดันตามีค่าปกติอยู่ที่ 12-20 มิลลิเมตรปรอท หากสูงกว่านี้ถือว่าผิดปกติ จะอยู่ในข่ายสงสัยโรคต้อหินค่ะ

  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่นะคะ