ถามแพทย์

 • โรคต้อหินสามารถหยอดน้ำตาเทียมได้วันละกี่ครั้ง

 •  Kanyanee
  สมาชิก
  เป็นโรคต้อหินหยอดน้ำตาเทียมต่อวันมากสุดได้กี่ครั้งค่ะ หากหยอดเยอะจะเป็นอันตรายหรือไม่ค่ะ อาการตามัวมืดในบ้างครั้งของโรคต้อหินเกิดจากอะไรค่ะ ควรระวังอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ
  Kanyanee  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Kanyanee

  ต้อหิน คือโรคจากความเสื่อมของเส้นประสาทตา หรือเส้นประสาทตาถูกทำลาย  ปัจจัยหลักมาจากความดันในลูกตาสูง ซึ่งเกิดจากการระบายน้ำออกของลูกตามีการอุดตันและเสื่อมสภาพ ทำให้ระบายน้ำออกจากลูกตาได้ไม่ดีพอ ส่งผลให้ความดันภายในลูกตาเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ จนทำลายประสาทตา

  โดยต้อหินก็แบ่งออกเป็นหลายชนิดได้แก่ต้อหินมุมเปิดมักค่อยๆเป็นมาเรื้อรัง ต้อหินมุมปิดมักเป็นเฉียบพลันอาการรุนแรงเช่น ปวดศีรษะ ตาแดง ตามัว เห็นแสงรุ้งรอบดวงไฟ และคลื่นไส้ อาเจียน หรือต้อหินจากภาวะแทรกซ้อนเช่นได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดอุบัติเหตุที่ตา มีเนื้องอก หรือใช้ยาสเตียรอยด์ที่ตาเป็นเวลานาน

  การรักษาคือการใช้ยาหยอดตาชนิดที่ช่วยลดความดันในลูกตา การรับประทานยาลดความดันในตา หรือการผ่าตัด/เลเซอร์รักษาในบางราย โดยการหยอดน้ำตาเทียมนั้นน่าจะเป็นแค่การรักษาเสริมเพื่อลดการระคายเคือง สามารถใช้ได้ไม่ได้มีข้อห้ามหรืออันตราย ใช้ตามข้างฉลากกำหนด ส่วนใหญ่ก็จะกำหนดไว้ไม่เกิน 2-4 ครั้งต่อวัน และควรกลับไปติดตามอาการกับแพทย์ต่อเนื่อง ถ้ามีอาการผิดปกติเช่นการมองเห็นผิดปกติ ปวดตามาก ตาแดงในระหว่างนี้ให้กลับไปพบแพทย์ก่อนนัดได้