ถามแพทย์

 • อายุ 23 ปี เป็นต้อหิน ได้ยารักษาอยู่ จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้หรือเปล่า

 •  kevin wen
  สมาชิก

  ผมอายู23 ปี ไปตรวจตามาแล้วหมอบอกเป็นต้อหิน ให้ยามากินกับหยอดยา  ผมอยากรู้ว่าผมสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ไหม 

  kevin wen  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ kevin wen

  ต้อหิน คือโรคของดวงตาชนิดหนึ่งที่เกิดจากความเสื่อมของเส้นประสาทตา หรือการที่เส้นประสาทตาถูกทำลาย ปัจจัยหลักมาจากความดันในลูกตาสูง ซึ่งเกิดจากการระบายน้ำออกของลูกตามีการอุดตันและเสื่อมสภาพ ส่งผลให้ความดันภายในลูกตาค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ จนทำลายประสาทตาในที่สุด

  สาเหตุยังไม่แน่ชัด แต่อาจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆเช่น พันธุกรรม การใช้ยาหยอดขยายม่านตา การใช้ยารักษาโรคอย่างยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ การลดลงของเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงยังเส้นประสาทตา และภาวะความดันโลหิตสูง เป็นต้น

  โดยการสูบบุหรี่จริงๆแล้วยังไม่ได้มีหลักฐานทางการแพทย์ใดๆที่เชื่อมโยงว่าทำให้เกิดต้อหินหรือทำให้ต้อหินที่มีอยู่แย่ลง แต่อย่างไรก็ตามบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษคล้ายกับบุหรี่ทั่วไปโดยเฉพาะการทำให้เกิดถุงลมโป่งพอง และเพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็งปอดตามมาในอนาคต จึงแนะนำการงดหรือลดการสูบบุหรี่จะดีที่สุด