ถามแพทย์

 • แปลผล Bone scan (CT scan)

 •  Monticha
  สมาชิก

  1. Suspected bone metastasis at L2 vertebral body and right iliac bone

  2. Sclerotic lesion of left 10th rib, ddx post traumatic process or bone metastasis. please follow up

  สวัสดีค่ะ คุณ Monticha,

                        จากผลการตรวจเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์กระดูก พบว่า

                        1. สงสัยมีมะเร็งกระจายมาที่กระดูกสันหลังส่วนเอว (ชิ้นที่ 2) และที่กระดูกเชิงกราน

                       2. มีรอยโรคที่กระดูกซี่โครงด้านซ้ายซี่ที่ 10 อาจเกิดจากเคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อน หรือเป็นมะเร็งที่กระจายมา

                       ดังนั้น หากมีประวัติเคยเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งอยู่ ก็อาจเป็นไปได้ว่ามะเร็งได้มีการกระจายมาที่กระดูก ซึ่งอาจต้องมีการตัดเชื้อที่กระดูกไปตรวจต่อไปค่ะ