ถามแพทย์

 • แปลผลการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก

 • รบกวนช่วยแปลให้หน่อยค่ะ specimen Adeguacy satisfactory for evaluation Presence of endocervical/trans for mation zone component General Categorization Negatiove for lntraepithelial Lerion or malignancy Reactive cellular changes associated with Infla mmation

  สวัสดีค่ะ คุณ จุฑาพัชร ประสงค์จันทร์,

                      ผลการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก 

                    - เซลล์ที่เก็บได้จากปากมดลูกมีเพียงพอในการแปลผล

                    - เซลล์ที่เก็บได้จากปากมดลูก มีเซลล์ชนิด endocervical cell มาด้วย ซึ่งถือว่าเก็บได้เพียงพอ

                    -  การตรวจดูเซลล์ ไม่พบเซลล์ผิดปกติที่จะกลายเป็นมะเร็ง พบเพียงเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการอักเสบที่เกิดขึ้นที่ปากมดลูก ซึ่งการอักเสบอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้ เช่น การเกิดจากการแพ้น้ำยาที่สวนล้างช่องคลอด มีแบคทีเรียบางชนิดในช่องคลอดมากเกินไป มีการติดเชื้อต่างๆ ในช่องคลอด เป็นต้น ทั้งนี้ หากไม่ได้มีอาการผิดปกติ เช่น มีตกขาวปริมาณมาก ตกขาวมีกลิ่นเหม็น มีแสบหรือคันช่องคลอด ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะ 

                     จากผลการตรวจ ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติม ให้ตรวจต่อเป็นประจำทุก 1-3 ปีค่ะ