ถามแพทย์

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก ผลเป็น ASC-US ต้องไปส่องกล้องต่อไหม สามารถติดตามอาการได้ไหม

 •  Phatchareeya Klangphutsa
  สมาชิก
  ทำไมตรวจมะเร็งปากมดลูกที่โรงพยาบาลเอกชน เจอ ASC-US แล้วต้องส่งตัวไปส่องกล้องโรงพยาบาลรัฐคะ มันมีวิธีที่สามารถติดตามอาการก็ได้ไม่ใช่หรอคะ หรือถ้าแบบนี้หมายความว่าเราเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้ว

  สวัสดีค่ะ คุณ Phatchareeya Klangphutsa,

                      1. หากเป็นการตรวจหามะเร็งปากมดลูก โดยไม่ได้ตรวจหาการติดเชื้อ HPV (HPV DNA) ร่วมด้วย เมื่อผลตรวจพบเป็น ASCUS (Atypical squamous cells of undetermined significant) ซึ่งหมายความว่าพบเซลล์ที่เริ่มมีความผิดปกติ แต่ยังไม่ใช่เซลล์ในระยะก่อนที่จะเป็นมะเร็ง และไม่ใช่มะเร็งค่ะ โดยในขั้นตอนต่อไป มีทางเลือกคือ

                       1.1 ตรวจติดตามซ้ำอีกครั้งที่ 3 หรือ 6 เดือน ซึ่งผลอาจกลับมาเป็นปกติได้

                      1.2 ตรวจหาเชื้อ HPV (HPV DNA) ซึ่งหากไม่มีการติดเชื้อก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรต่อ ให้ตรวจติดตามทุก 5 ปีค่ะ

                      แต่หากตรวจพบการติดเชื้อ ก็จะส่องกล้องตรวจปากมดลูกตรวจต่อค่ะ

                    2. หากเป็นการตรวจหามะเร็งปากมดลูก โดยได้ตรวจหาการติดเชื้อ HPV (HPV DNA) ร่วมด้วย เมื่อผลตรวจพบเป็น ASCUS ก็จะต้องส่องกล้องตรวจปากมดลูกต่อค่ะ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะ