ถามแพทย์

 • สอบถามแปลผลตรวจ pap smear เป็นดังแนบ แปลว่าอะไร ต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหม

 •  ANONYMOUS
  สมาชิก

   Negative for intraepithelial lesion or malignancy.

   non neoplastic findings 

  Organisms

  Shift in flora suggestive of bacterial vaginosis

   

  จำเป็นต้องเข้าพบแพทย์เพิ่มเติมไหมคะ

  ANONYMOUS  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณANONYMOUS

  จากผลเป็นผลการตรวจ PAP smear หรือการตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ที่ผิดปกติที่ปากมดลูก ซึ่งควรตรวจเป็นประจำทุกปี

  จากผลนั้นอ่านว่าไม่มีลักษณะของเซลล์มะเร็งให้เห็น ตรวจพบมีการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ปกติพบได้ในช่องคลอด แต่ตอนนี้มีเชื้อตัวนี้มากขึ้น อาจทำให้เกิดความผิดปกติเช่นการอักเสบ ตกขาวผิดปกติ เป็นภาวะที่ควรได้รับการรักษา

  แนะนำการปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลและไปตรวจดูโดยตรง เพื่อประเมินอาการและรับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป