ถามแพทย์

 • การตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบ liquid based แล้วไม่พบความผิดปกติ ควรตรวจ hpv dna อีกไหม

 •  happyyyy
  สมาชิก
  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ liquid based แล้วไม่พบความผิดปกติ ควรตรวจ hpv dna อีไหมคะ
  happyyyy  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ happyyyy

  การตรวจ Pap Smear (Pap Test) หรือแปปสเมียร์ เป็นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก โดยจะเก็บตัวอย่างเซลล์บริเวณปากมดลูกเพื่อนำมาหาความผิดปกติ ซึ่งถือเป็นวิธีการตรวจที่ปลอดภัย มีผลข้างเคียงน้อย ประหยัดเวลา และมีราคาไม่สูง

  แปปสเมียร์สามารถเข้ารับการตรวจได้ตั้งแต่อายุ 21 ปี โดยในช่วงอายุดังกล่าวอาจเข้ารับการตรวจทุก 3 ปี ไปจนกระทั่งอายุ 29 ปี แต่ผู้ที่มีอายุ 30-65 ปี หากผลการตรวจไม่พบว่าเจอเซลล์ผิดปกติ แพทย์อาจแนะนำให้เข้ารับการตรวจทุก 3-5 ปี 

  ถ้าตรวจคัดกรองเบื้องต้นแล้วไม่พบความผิดปกติใดๆ ก็ไม่น่าจะมีความจำเป็นต้องตรวจส่งตรวจเพิ่มเติมต่อด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสที่เรียกว่า HPV DNA ดังกล่าวมา  แต่ในบางแห่งอาจจะมีการตรวจPap Smear และ HPV DNA testing โดยสามารถตรวจร่วมกันได้เลย การตรวจ HPV DNAนั้นเป็นการตรวจเจาะลึกถึงระดับดีเอ็นเอ ในสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

  แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลดูโดยตรงอีกครั้งว่าได้ส่งตรวจ HPV DNA ไปด้วยหรือไม่ หรือมีความจำเป็นต้องส่งเพิ่มเติมจากผล pap smear เบื้องต้นที่ออกมาหรือเปล่า