ถามแพทย์

 • วันที่ 9 ตรวจการตั้งครรภ์ขึ้น 2 ขีด แล้ววันนี้มีเลือดออกทางช่องคลอด ท้องจริงหรือไม่ แล้วเป็นภาวะแท้งหรือเป็นประจำเดือน

 •  Pl OY
  สมาชิก
  หนูตรวจการตั้งครรภ์เมื่อวันที่เก้าแล้วขึ้นสองขีดพอมาวัยยี้มีเลือดออกมาไปหาหมอเค้าบอกว่าเป็นประจำเดือนหนูอยากรู้ว่าได้ท้องจริงไมหรือว่าแท้งหรือแค่เป็นประจำเดือนค่ะ
  Pl OY  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  การที่มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดนั้น อาจต้องแยกให้ได้ก่อนว่าเป็นเลือดออกในระหว่างที่มีการตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์เพราะสาเหตุแตกต่างกัน

  โดยการยืนยันการตั้งครรภ์สามารถทำได้จากการตรวจฮอร์โมนที่สร้างจากรกไม่ว่าจะตรวจจากทางเลือดหรือทางปัสสาวะ ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันขึ้นไปหลังมีการปฏิสนธิ

  ถ้าตั้งครรภ์แล้วมีเลือดออก อาจนึกถึงภาวะแท้งได้มากเช่นกัน ต้องตรวจเพิ่มเติมเช่นตรวจภายในหรือตรวจอัลตราซาวน์หน้าท้องโดยแพทย์ แต่ถ้าไม่ได้ตั้งครรภ์ การมีเลือดออกมา แล้วเป็นเลือดตามรอบเดือนที่ควรจะเป็น ก็น่าจะเป็นเลือดประจำเดือนตามปกติค่ะ หากไม่แน่ใจเรื่องการตรวจยืนยัน สามารถไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันที่รพ.อีกครั้งได้