ถามแพทย์

 • หลังแท้งสมบูรณ์ประมาณ 1 เดือนก่อน ประจำเดือนยังไม่มา จะเริ่มคุมกำเนิดได้เมื่อไร

 •  nebneb
  สมาชิก
  เมือวันที่20เมษาหาหมอเพราะท้องแต่มีเลือดไหล แล้ว24เมษาก็มีก้อนและถุงออกมา หมอตรวจว่าทุกอย่างหลุดออกหมด แต่เมือวันที่30 พ.ค.ตรวจขึ้น 2 ขีด เมนส์ก็ยังไม่มาสักรอบเลยค่ะ ตอนหาหมอหมอไม่ได้ให้คุมบอกรอเมนส์มาค่อยคุม แบบนี้โอกาสท้องอีกไหมคะ
  nebneb  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ nebneb

   

  การแท้งบุตรดังกล่าวมา ที่แพทย์ตรวจว่าทุกอย่างหลุดหมดแล้วน่าจะหมายถึงการแท้งที่สมบูรณ์ครบถ้วน 

   

  หลังการแท้งบุตรนั้น อาจจะยังตรวจครรภ์ให้ผลบวกอยู่ได้ประมาณภายในเดือนแรก และควรคุมกำเนิดต่อไปก่อนอีกอย่างน้อย 1-2 เดือน เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัว ดังนั้นสามารถเริ่มรับประทานยาคุมทันทีหลังแท้งได้ และหากประจำเดือนยังไม่มา อาจต้องกินยาคุมให้ครบ 7 วันก่อน จึงจะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน

   

  หากไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีการตั้งครรภ์หรือไม่ ควรซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์มาตรวจเองเบื้องต้นก่อน ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังมีการปฏิสนธิ หากไม่มีการตั้งครรภ์จริง ต้องการจะเริ่มยาคุมกำเนิดไปเลย เพราะไม่ต้องการตั้งครรภ์นั้น ก็น่าจะสามารถทำได้ แต่ส่วนใหญ่ที่แพทย์จะให้รอประจำเดือนมาก็เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ตั้งครรภ์ และถ้าประจำเดือนยังไม่มาก็แสดงว่าน่าจะยังไม่มีการกลับมาตกไข่อยู่แล้ว 

   

  แต่ถ้าผ่านมาเกิน 2 เดือนประจำเดือนยังไม่กลับมา ไม่สบายใจ ก็อาจกลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันก่อนก็ได้เช่นกันและสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลเรื่องการคุมกำเนิดไปเลยอีกครั้ง

   

  nebneb  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ nebneb

   

  การแท้งบุตรดังกล่าวมา ที่แพทย์ตรวจว่าทุกอย่างหลุดหมดแล้วน่าจะหมายถึงการแท้งที่สมบูรณ์ครบถ้วน

   

  หลังการแท้งบุตรนั้น อาจจะยังตรวจครรภ์ให้ผลบวกอยู่ได้ประมาณภายในเดือนแรก และควรคุมกำเนิดต่อไปก่อนอีกอย่างน้อย 1-2 เดือน เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัว ดังนั้นสามารถเริ่มรับประทานยาคุมทันทีหลังแท้งได้ และหากประจำเดือนยังไม่มา อาจต้องกินยาคุมให้ครบ 7 วันก่อน จึงจะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน

   

  หากไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีการตั้งครรภ์หรือไม่ ควรซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์มาตรวจเองเบื้องต้นก่อน ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังมีการปฏิสนธิ หากไม่มีการตั้งครรภ์จริง ต้องการจะเริ่มยาคุมกำเนิดไปเลย เพราะไม่ต้องการตั้งครรภ์นั้น ก็น่าจะสามารถทำได้ แต่ส่วนใหญ่ที่แพทย์จะให้รอประจำเดือนมาก็เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ตั้งครรภ์ และถ้าประจำเดือนยังไม่มาก็แสดงว่าน่าจะยังไม่มีการกลับมาตกไข่อยู่แล้ว

   

  แต่ถ้าผ่านมาเกิน 2 เดือนประจำเดือนยังไม่กลับมา ไม่สบายใจ ก็อาจกลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันก่อนก็ได้เช่นกันและสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลเรื่องการคุมกำเนิดไปเลยอีกครั้ง

  nebneb  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ nebneb

   

  การแท้งบุตรดังกล่าวมา ที่แพทย์ตรวจว่าทุกอย่างหลุดหมดแล้วน่าจะหมายถึงการแท้งที่สมบูรณ์ครบถ้วน 

   

  หลังการแท้งบุตรนั้น อาจจะยังตรวจครรภ์ให้ผลบวกอยู่ได้ประมาณภายในเดือนแรก และควรคุมกำเนิดต่อไปก่อนอีกอย่างน้อย 1-2 เดือน เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัว ดังนั้นสามารถเริ่มรับประทานยาคุมทันทีหลังแท้งได้ และหากประจำเดือนยังไม่มา อาจต้องกินยาคุมให้ครบ 7 วันก่อน จึงจะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน

   

  หากไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีการตั้งครรภ์หรือไม่ ควรซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์มาตรวจเองเบื้องต้นก่อน ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังมีการปฏิสนธิ หากไม่มีการตั้งครรภ์จริง ต้องการจะเริ่มยาคุมกำเนิดไปเลย เพราะไม่ต้องการตั้งครรภ์นั้น ก็น่าจะสามารถทำได้ แต่ส่วนใหญ่ที่แพทย์จะให้รอประจำเดือนมาก็เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ตั้งครรภ์ และถ้าประจำเดือนยังไม่มาก็แสดงว่าน่าจะยังไม่มีการกลับมาตกไข่อยู่แล้ว 

   

  แต่ถ้าผ่านมาเกิน 2 เดือนประจำเดือนยังไม่กลับมา ไม่สบายใจ ก็อาจกลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันก่อนก็ได้เช่นกันและสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลเรื่องการคุมกำเนิดไปเลยอีกครั้ง

   

  nebneb  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ nebneb

   

  การแท้งบุตรดังกล่าวมา ที่แพทย์ตรวจว่าทุกอย่างหลุดหมดแล้วน่าจะหมายถึงการแท้งที่สมบูรณ์ครบถ้วน 

   

  หลังการแท้งบุตรนั้น อาจจะยังตรวจครรภ์ให้ผลบวกอยู่ได้ประมาณภายในเดือนแรก และควรคุมกำเนิดต่อไปก่อนอีกอย่างน้อย 1-2 เดือน เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัว ดังนั้นสามารถเริ่มรับประทานยาคุมทันทีหลังแท้งได้ และหากประจำเดือนยังไม่มา อาจต้องกินยาคุมให้ครบ 7 วันก่อน จึงจะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน

   

  หากไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีการตั้งครรภ์หรือไม่ ควรซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์มาตรวจเองเบื้องต้นก่อน ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังมีการปฏิสนธิ หากไม่มีการตั้งครรภ์จริง ต้องการจะเริ่มยาคุมกำเนิดไปเลย เพราะไม่ต้องการตั้งครรภ์นั้น ก็น่าจะสามารถทำได้ แต่ส่วนใหญ่ที่แพทย์จะให้รอประจำเดือนมาก็เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ตั้งครรภ์ และถ้าประจำเดือนยังไม่มาก็แสดงว่าน่าจะยังไม่มีการกลับมาตกไข่อยู่แล้ว 

   

  แต่ถ้าผ่านมาเกิน 2 เดือนประจำเดือนยังไม่กลับมา ไม่สบายใจ ก็อาจกลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันก่อนก็ได้เช่นกันและสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลเรื่องการคุมกำเนิดไปเลยอีกครั้ง